XIV nacionalinis J. Švedo konkursas

Sveikiname kanklininkių dalyves, laureatės, jų mokytojas ir koncertmeisteres Jolanta Banaitienę ir Tatjana Osipenko.
Roberta Norkutė II grupė – laureatė, mokyt. J. Kaubrienės,
Viktorija Mažonaitė I grupė – padėkos raštas, mokyt. J. Kaubrienė.
Upėja Vaškevičiūtė I grupė – laureatė, mokyt. L. Tumanovienė.
Austėja Bernatonytė II grupė – laureatė, spec. prizas už muzikaliausiai atliktą programą, mokyt. L. Tumanovienė.
Sveikiname birbynininkų konkurso dalyvius ir laureatus!!!
Modestas Valeika ir koncertmeisteris Arnas Toliušis II grupė – laureatai, mokyt. A. Tumanovas,
E. Ambrozaitienė.
Koncertmeisterė Laura Kiesienė !
Justas Dailidė II grupė – padėkos raštas, mokyt. A. Tumanovas.
David Ilgas IV grupė – padėkos raštas, mokyt. A. Tumanovas.
Arnas Vaitkus IV grupė – padėkos raštas, mokyt. A. Tumanovas.