Menu Close

Styginių instrumentų klasė

Styginių instrumentų metodinėje grupėje dirba mokytojai: Romualdas Kastravickas, Virginija Visockienė, Vitalijus Penkauskas, Rūta Gedminienė, Viktoras Timašiovas, Kęstutis Kaštaunas, Genovaitė Stonytė, Irena Pranauskienė, Margarita Urbonienė, Vilma Senkutė ir Asta Kontrimienė.

Tai kūrybingi, ieškantys naujovių pedagogai, besistengiantys nuolat tobulėti. Nuolatinis mokytojų dėmesys yra nuosekliai tobulinti mokinių ugdymo kokybę bei puoselėti glaudžius tarpusavio santykius tiek su ugdytiniais, tiek ir su jų tėveliais (pvz., per šeimyninį muzikavimą ir kt.) puikiai atsispindi  pasiektuose rezultatuose. Kiekvienas ugdytinis, jei jis to trokšta, čia gali patirti ir ansamblinio, ir solinio muzikavimo džiaugsmą. Patys  gabiausieji turi galimybę išbandyti savo jėgas įvairiuose šalies ir tarptautiniuose festivaliuose bei konkursuose, iš kur dažniausiai sugrįžta, džiugindami mokyklos bendruomenę įvairiais laimėjimais.

Mokytoja Virginija Visockienė su savo mokiniais nuolat dalyvauja  respublikiniuose, nacionaliniuose Balio Dvariono, tarptautiniuose konkursuose iš kurių grįžta su puikiais rezultatais. Už šiuos pasiekimus 2002 m. mokytoja buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus padėkos raštu. Už aukštus rezultatus įvairiuose konkursuose ir aktyvią koncertinę veiklą jos mokinė Kristina Albertjan 2009 m. tapo Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos Metų mokine, o 2010 m. Virginija Visockienė – Metų mokytoja.

Mokytojų iniciatyva skyriuje suburti įvairios sudėties mokinių (su kitų  skyrių mokiniais) instrumentiniai ansambliai tarp mokinių yra labai populiarūs, nes čia jie ne tik gali labiau išreikšti save, bet ir susirasti bendraminčių. Jau tapo tradicija kurti bendrus koncertinius projektus su įvairiomis Klaipėdos regiono ugdymo įstaigomis. Puikiai mokyklą reprezentuoja styginių instrumentų orkestras, vadovaujamas mokyt. metodininkės Genovaitės Stonytės. Jis ne tik dažnai kviečiamas į įvairius miesto renginius, bet mielai bendradarbiauja su I. Simonaitytės pagrindinės mokyklos choru, su E. Balsio menų, „Varpo“ gimnazijos ir kitų ugdymo įstaigų mokiniais. Įvairiuose projektuose aktyviai dalyvauja ir patys mokytojai (R. Kastravickas, V. Timašiov‘as, A. Šidlauskaitė, G. Stonytė, I. Pranauskienė, V. Visockienė, M. Urbonienė, R. Kmitienė, V. Senkutė). Dažnai mūsų skyriaus mokiniai dalyvauja įvairiuose edukaciniuose projektuose kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru, Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru.

Gana įvairi skyriaus mokytojų metodinė veikla. Nuolat kaupiama ir sisteminama mokytojų geroji patirtis. Čia „gimė“ mokytojų metodininkių R. Gedminienės „Smuikininko pradžiamokslis“ („Šviesa“, 2001 m.), Irenos Pranauskienės mokinių ansambliniam muzikavimui skirtas kūrinių rinkinys – „Ansambliai 3-4 kl. mokiniams“. Pristatyti įdomūs ir reikšmingi metodiniai pranešimai (vyr. mokyt. V. Timašiov‘o „Kantri muzikos ištakos ir jos raida“, mokyt. A. Šidlauskaitės –„Rankų fiziologijos svarba, griežiant styginiais instrumentais“ ir kt.). Visada įsimintini skyriaus mokytojų ir jų mokinių susitikimai su žinomais Lietuvos smuikininkais ir pedagogais (su LMTA Styginių instr. katedros prof. dr. J. Dvarionu, doc. I. Armonaite, M. Švėgžda von Bekeriu, R. Mataityte,  ir kt.) bei jų meistriškumo pamokos. O nuolatinis bendradarbiavimas su Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos stygininkais, organizuojant seminarus, konkursus, bendrus projektus, popietes su mokiniais įvairiomis temomis ir kt., duoda puikius rezultatus, skatinant ugdytinių kūrybiškumą, jų iniciatyvumą bei gebėjimą visapusiškai lavintis.

Nemaža dalis šio skyriaus auklėtinių, baigusių mokyklą, ir toliau griežia mokyklos styginių instrumentų orkestre, kantri muzikos ansamblyje arba susieja savo gyvenimą tik su muzika – įgiję aukštąjį išsilavinimą, griežia profesionaliuose orkestruose, dirba pedagoginį darbą.