Menu Close

Chorinio dainavimo klasė

1963 metais Rimantas Zdanavičius Klaipėdoje įkūrė berniukų chorą. 1966 metais kolektyvui suteiktas “Gintarėlio” vardas.  Choro vadovai buvo   N. Gricienė (1969-1973),   A. Rožė (1974-1984), nuo 1985 iki 2013 metų “Gintarėliui” vadovavo Juozas Kubilius. Nuo 2013 metų  chorui vadovauja  Tomas  Ambrozaitis.  Ilgainiui kolektyvas išaugo į berniukų ir jaunuolių chorą. 1970 metais  Klaipėdoje  įkurta II  vaikų  muzikos  mokykla  (1995 m.  Jeronimo  Kačinsko  muzikos mokykla), kurioje atidarytas chorinio dainavimo skyrius. Čia “Gintarėlio” choristai pradeda nuosekliai mokytis muzikos (solfedžio, muzikos istorijos, fortepijono, chorinio dirigavimo). Plačiau…