Menu Close

Liaudies instrumentų klasė

 

Per daugelį amžių mūsų tauta kūrė ir išsaugojo daug unikalių lietuvių liaudies muzikos instrumentų, kurie tapo dvasinės ir materialinės tautos kultūros paminklais. Čia dirbantys mokytojai toliau puoselėja savo tautos kultūros tradicijas, ugdo meilę tautinei muzikai, skatina mokinių meninę saviraišką.

Nuotraukoje liaudies instrumetų klasės mokytojai: Viktorija Narmontė, Vida Gaidamavičienė, Linita Dubrienė, Loreta Tumanovienė, Daiva Bėkšienė, Jurgita Kaubrienė ir Anatolijus Tumanovas.

Liaudies instrumentų klasėje mokosi įvairaus amžiaus mokiniai, kurie mokomi groti lietuvių liaudies instrumentais: tradicinėmis kanklytėmis ir koncertinėmis kanklėmis, įvairiais lumzdeliais ir birbynėm bei skrabalais. Mokinių muzikinio ugdymo programa trunka 8 metus. Papildomai mokiniai mokomi groti fortepijonu, akordeonu ar kitu pasirinktu instrumentu.