Menu Close

KORUPCIJOS PREVENCIJA

PRANEŠK

Jūsų Vardas (privaloma)

Jūsų Elektroninio pašto adresas (privaloma)

Tema

Jūsų Pranešimas

Saugos klausimas
1+1=? 

Atsakingas asmuo už antikorupcinį Konservatorijos darbuotojų švietimą ir informavimą, antikorupcinės aplinkos kūrimą, pranešimų, susijusių su korupcijos pasireiškimu administravimą –  ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja Rasa Medutienė. 

Kokiais būdais galima teikti pranešimus?

 • telefonu: +37062892413
 • el. paštu: pociute.rasa@gmail.com (ugdymą organizuojančiai skyriaus vedėjai Rasai Medutienei) arba pranešėjo apsaugos kanalu pranesk@jkacinsko.lt
 • tiesiogiai atvykus į muzikos mokyklą, Statybininkų pr. 5., LT-94237 Klaipėda.
 • Taip pat informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo savivaldybėje anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 46) 21 78 88, el. paštas: antikorupcija@klaipeda.lt.
 • Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, esančiose dėžutes su užrašu „Aš prieš korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje“
 • Nuomonės pareiškimas dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo savivaldybėje: https://www.klaipeda.lt/lt/-3/korupcijos-prevencija/pranesk-apie-korupcija/2738

Kas gali teikti informaciją apie pažeidimus?

Darbuotojai, dirbantys muzikos mokykloje pagal darbo sutartis.

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2021 m. – negautas nė vienas pranešimas;

2022 m. – negautas nė vienas pranešimas:

Informuojame, kad Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje  iki 2023 m. rugsėjo 1 d. nebuvo gautas nė vienas pranešimas, kuris būtų susijęs su piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ar korupcija.

Kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus?

 • Asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikiamas pranešimas turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmens kreipimuisi į viešojo administravimo institucijas, įstaigas ir kitus viešojo administravimo subjektus.
 • asmuo ar asmenys, kurio (-ių) veikimas ar neveikimas galimai turi biurokratizmo, piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių;
 • asmuo ar asmenys, apie kurį (-iuos) yra duomenų, kad jie gali žinoti apie pranešime nurodytas aplinkybes;
 • įvykio aplinkybės (laikas, vieta ir kt.) ir kiti duomenys, pranešėjo nuomone, turintys reikšmės pranešimui nagrinėti.
 • Asmuo gali pateikti dokumentus, patvirtinančius pranešime nurodytas aplinkybes.
 • Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas jį surašiusio asmens ar pranešimo turinio teisingumas, kai pranešimas pateikiamas žodžiu, o jį užrašo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, būtų patvirtintas pranešėjo parašu.
 • Jei asmuo pageidauja būti informuotas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, pranešime turi būti nurodyti asmens kontaktiniai duomenys: telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas ar bet koks kitas adresas, kuriuo galima pateikti atsakymą.

Daugiau informacijos antikorupcine tema:

Nuo 2022 m. spalio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo” pakeitimo“:

ANTIKORUPCINIS ŠVIETIMAS VAIKAMS:

Dokumentai: