Akordeono klasė

Akordeono skyrius Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje gyvuoja nuo pirmųjų jos atidarymo metų. Mūsų skyriuje priimami įvairaus amžiaus vaikai, grojimui pritaikomi skirtingo dydžio (40, 60, 80, 96, 120 bosų) akordeonai.

akordeono klaseAkodeono klasės mokiniai nuolat koncertuoja miesto visuomenei, įvairiuose mokyklose, darželiuose, dalyvauja bendruose projektuose, akordeono muzikos festivaliuose, apskrities, respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose.

Skyriuje dirba: Liudmila Kačegavičienė, Žygimantas Laurinavičius, Valentina Navickienė ir Edita Vaitkūnienė. Nuo mokyklos įkūrimo skyriui vadovauja Liudmila Kačegavičienė. Akordeono mokytojai nuolat ieško naujovių specialybės pamokose, tobulinamos ugdymo programos. Mokomąjį repertuarą papildo naujais, įvairaus žanro muzikos kūriniais. Pedagogai daug dėmesio skiria kolektyviniam muzikavimui. Glaudžiai bendradarbiaujant su kitų specialybių mokytojais, susiburiami įvairios sudėties ansambliai. Kasmet mokytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose profesinio tobulėjimo kursuose, seminaruose, metodinėje veikloje. Profesionaliai ir kūrybingai dirbantys pedagogai užaugino ne vieną konkursų laureatą ir diplomantą.

Visi, kam patinka akordeono muzika, kviečiame mokytis groti akordeonu.