Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metų finansinės būklės ataskaitos:

2018 metų finansinės būklės ataskaitos:

2017 metų finansinės būklės ataskaitos:

2016 metų finansinės būklės ataskaitos:

2015 metų finansinės būklės ataskaitos:

2014 metų finansinės būklės ataskaita.