Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 kovo 31 d. ataskaita.

2019 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos:

2018 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos:

2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos:

2016 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos:

2015 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos:

2014 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos: