Menu Close

Muzikos teorijos klasė

Muzikos teorijos mokytojai moko mokinius muzikos rašto ir kultūros pažinimo, muzikos istorijos, solfedžio, teorijos ir kompozicijos pagrindų. Šių disciplinų svarba bendram ir profesionaliam muzikiniam ugdymui yra labai reikšminga, jų mokomasi nuo pirmųjų iki paskutiniųjų mokslo metų.

Mokytojos dirba ne tik tiesioginį darbą, profesionaliai veda pamokas, bet ir aktyviai reiškiasi užklasinėje veikloje – sudaro ugdymo programas; mokykloje ir kitose miesto įstaigose organizuoja, praveda įvairius muzikinius vakarus, bendrus projektus su kitų klasių ar kitų švietimo įstaigų bendraminčiais; kartu su savo ugdytiniais dalyvauja Žemaitijos krašto olimpiadose , respublikiniuose konkursuose ir tampa jų laureatais, diplomantais. Mokytojos ne tik dalyvauja, bet ir pačios organizuoja Klaipėdos miesto, Žemaitijos krašto mokyklų mokytojams seminarus, respublikinius konkursus.