Menu Close

Administracija

Slajiene Jolita Šlajienė
Direktorė
Tel.: +370 46 346127
El. p.: jolita.slajiene@gmail.com
Jurgita Kaubrienė_cr Jurgita Kaubrienė
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Tel: + 370 46 340450
El. p.: jurgita.kaubriene@yahoo.com
 Zydre  Žydrė Sinkevičiūtė
Skyriaus vedėja, mokyklos
tarybos pirmininkė
Tel.: +370 46 297074
El. p.: szydre@gmail.com
Jurgita Jurgita Kapočienė
Raštinės administratorė
Tel.: +370 46 345831
El. p.: kmmrastine@gmail.com
Ilona Ilona Lileikienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
ir bendriesiems klausimams
Tel.: +370 46 346134
El. p.: ilona.lileikiene@gmail.com