Aktuali informacija

NAUJIENOSUA-101889944-19

O skausme, tu esi didelis ir deginantis…

O džiaugsme, būni tu visuomet toks ilgesingas…

O ilgesy, savąja amžinybe pralenki tu laiką…

O liūdesy, būni tu toks trapus ir permatomai tyras…

(iš Ž. Laurinavičiaus eilėraščių rinkinio „Ateina vėl diena…“)

Į šiandienos pasaulį įsiveržusi klastinga liga, priverčianti užgesti daugybės žmonių gyvybes, neaplenkė ir Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos. 2021 m. sausio 14 d. mokyklos bendruomenę pasiekė liūdna žinia – netekome savo kolegos mokytojo Žygimanto Laurinavičiaus.

Ž. Laurinavičius gimė 1947 m. Tauragėje, 1972 metais baigė Lietuvos Valstybinės Konservatorijos (dabar LMTA) akordeono specialybę ir nuo 1973 metų dirbo mūsų mokykloje.

Mokytojas Žygimantas žinomas ne tik kaip puikus akordeono pedagogas, išleidęs ne vieną akordeonistų kartą. Tai pedagogas, pasižymėjęs nepaprastu atsidavimu ir meile savo instrumentui bei išskirtinu talentu įkvėpti tą meilę savo mokiniams ir vesti juos, siekiant kūrybinių aukštumų įvairiuose renginiuose tiek šalyje, tiek ir už jos ribų.

Jo talentai pasireiškė ne tik pedagoginiame darbe. Kaip kūrybinga asmenybė save bandė realizuoti ir poezijoje – išleistas jo eilėraščių rinkinys. Tiek miesto, tiek ir šalies visuomenė pažinojo jį kaip puikų akordeono muzikos atlikimo meistrą. Didžiąją dalį kūrybinės biografijos užima koncertinė veikla. O koncertuota ne tik Lietuvoje, bet ir svečiose šalyse. Įsimintini koncertai Vokietijoje, Kanadoje – Lietuvos Ambasadoje ir nesuskaičiuojama gausybė koncertų Klaipėdos mieste. Įrašyta ir išleista jo atliekamos akordeono muzikos kompaktinė plokštelė.

Tik Žygimantui būdingu muzikos atlikimo stiliumi pavykdavo pasiekti klausytojų širdis ir tik jam vienam būdinga grojimo maniera pelnyti jų simpatijas visam laikui.

Atmintyje ir išliks tos nepakartojamos akimirkos, kai mokyklos salėje visi Žygimanto kolegos turėjome auksinę galimybę išgirsti akordeonu jo atliekamą muziką, įkvepiančią optimizmo ir nešančią gyvenimo džiaugsmą. Žmogus, palikęs šį gražų atminimą – išėjęs Amžinybėn mūsų kolega Žygimantas Laurinavičius.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems. Palaikai bus kremuoti. Atsisveikinimą šeima surengs kai nurims pandemija.

  Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos bendruomenė