Menu Close

Šokio (choreografijos) klasė

1981 m. Klaipėdos mieste, antroje vaikų muzikos mokykloje, – dabar ji vadinasi Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla – įkurtas pirmasis choreografijos skyrius tokio profilio mokymosi įstaigoje. 2007 metais mokyklą baigė XXI choreografijos klasės moksleivių laida. Juos moko aštuoni aukštos kvalifikacijos choreografijos mokytojai ir keturi koncertmeisteriai. Iki 2020 metų pavasario metodinei grupei vadovavo direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vilius Šleinius. Šiuo metu  vadovauja mokytoja ekspertė Loreta Damijonaityė.

Šokio (choreografijos) metodinės grupės mokytojai aktyviai užsiima metodine veikla, suorganizuota daugiau kaip dvidešimt respublikinių seminarų  muzikos ir meno mokyklų mokytojams ir koncertmeisteriams, paruoštos rekomendacinio pobūdžio dėstomų dalykų ugdymo programos, kuriomis naudojasi respublikos choreografijos mokytojai. Mokiniai šokio mokosi šešerius metus, mokoma klasikinio, lietuvių tautinio, folklorinio, liaudies sceninio, istorinio ir šiuolaikinio šokio disciplinų, papildomai mokoma groti pasirenkamu muzikiniu instrumentu.  1995 m. metodinės grupės mokytojai suorganizavo pirmąjį Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų festivalį „Šitam dideliam būry“, kuris tapo tradicinis ir dabar kas dveji metai vyksta vis kitoje respublikos muzikos ar meno mokykloje. Skyriuje veikia šokančių, dainuojančių, ir grojančių moksleivių ansamblis „Subatėlė“, kuris koncertuoja ne tik savame mieste Klaipėdoje,  respublikoje, bet ir užsienio šalyse. Mokytojai su savo klasių mokiniais aktyviai dalyvauja tradiciniais tapusiuose „Šokio vizija“, „Baltijos banga“, „Į ratelį“ mieste organizuojamuose tarptautiniuose festivaliuose,  respublikiniame festivalyje – konkurse „Ant stogo“, vaikų ir jaunimo respublikiniame konkurse „Aguonėlė“, miesto bei respublikinėse Dainų šventėse. Dvylika mūsų mokyklos choreografijos metodinės grupės moksleivių yra pasirinkę ir baigę Klaipėdos universiteto Menų fakulteto  choreografijos specialybės studijas ir įgiję choreografijos mokytojo diplomus.