“Trofeo Musicale”

SVEIKINAME !!!

II Tarptautinio konkurso „TROFEO MUSICALE“ nugalėtojus

GRAND PRIX  E3 kategorijoje Nikita Smirnov ir Izidė Marcinkutė

mokytojos Virginija Visockienė ir Rasa Baranauskienė

I vieta A2 Rapolas Tamolis  mokyt. Rasa Baranauskienė

I vieta A3 Emilijus Zabukas mokyt. Vilija Kneižienė

I vieta A4 Mark Rubcov mokyt. Jelena Jaskovec