Menu Close

Tautinės muzikos festivalis – konkursas “Zolote zerno” Kijeve, Ukraina.

Sveikiname liaudies instrumentų metodinės grupės mokinius ir jų mokytojus kovo 27 d. dalyvavusius nuotoliniame IV tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalyje – konkurse “Zolote zerno” Kijeve, Ukraina.

Solistų instrumentalistų kategorijoje dalyvavo Loretos Tumanovienės kanklių klasės mokinės: Melita Venytė (8-10 m.  amžiaus grupė) – II vieta.

Simona Zdanavičiūtė  (11-13 m. amžiaus grupė) – padėkos raštas

Deimantė Tautvydaitė (11-13 amžiaus grupė) – padėkos raštas.

Ansamblių kategorijoje dalyvavo tautinių instrumentų ansamblis “Subatėlė” ( 7-18 metų, mišrių ansamblių kategorija) – I vieta.

Mokytojai Loreta Tumanovienė ir Anatolijus Tumanovas.