Tarptautinė vaikų ir jaunimo kūrybinė laboratorija aplink Baltijos jūrą MENŲ KRANTAI 2017-06-01

Mes baigėme, ketvirta diena, padėka visiems. Iki sekančio susitikimo!

We finished on the fourth day. Thanks to all participants and friends. So long!
International creative laboratory of children and youth around the Baltic sea COASTS OF THE ARTS.

Tarptautinė vaikų ir jaunimo kūrybinė laboratorija aplink Baltijos jūrą MENŲ KRANTAI.