Solfedžio konkursas-varžytuvės ,,Muzikos labirintais”

Vasario 4d. vyko solfedžio konkursas-varžytuvės ,,Muzikos labirintais”. Jame dalyvavo 2-3 kl. mokiniai, paruośti mokytojų Ž. Sinkevičiūtės, J. Kazancevos, V. Posėčnienės, L. Baranskaitės, E. Letukės, D. Šalvės. Konkurse vyravo pakili, džiugi nuotaika.O komandinis užduočių atlikimas sutelkė mokinius bendram siekiui. Nestigo entuziazmo, sveiko konkurencingumo , kūrybiškumo, greitų sprendimų. Šio konkurso organizatorės-mokytojos V. Posėčnienė ir D. Šalvė.