Projekto “Atverkime duris į Muzikos pasaulį” koncertas

Gegužės 13 d. mokykloje vyko tęstinio meninio projekto “Atverkime duris į Muzikos pasaulį” koncertas. Jame dalyvavo vaikų l/d “Alksniukas”, “Vyturėlis”,

“Želmenėlis”, “Bangelė”, “Sakalėlis”, “Nykštukas” auklėtiniai ir mūsų mokyklos mokiniai. Projekto koordinatorės mokytojos Daina Šalvė ir Genovaitė Juškevičienė. Koncertui mokinius paruošė mokytojai  Tamara Žagarienė, Edita Ambrozaitienė, Genovaitė Juškevičienė, Virginija Visockienė, Anatolijus Tumanovas, Renata Kleibienė, Loreta Damijonaitytė, Donata Lubytė, Lolita Olišauskienė. Koncertmeisteriai Olga Maslova, Birutė Uščinaitė, Loreta Dromantaitė.   Koncertą vedė ir kartu su darželinukais bendrą dainą atliko mūsų mokyklos mokinė Šarlota Galinauskaitė.