Nikitos Smirnovo Koncertas – Rečitalis

Mokytoja Virginija Visockienė
Koncertmeisterė Jelena Jaskovec.