Mažųjų pianistų pirmojo koncerto atspindžiai internetinėje spaudoje.