Koncertas “Stebuklinga muzikos pūga”

Gruodžio 19 dieną, Prano Domšaičio galerijoje įvyko mokytojos Gaivilės Simaitytės fortepijono klasės koncertas “Stebuklinga muzikos pūga”. Koncerte taip pat dalyvavo mokiniai iš Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ir Kretingos Pranciškonų gimnazijos. Ačiū mokytojams Genovaitei Juškevičienei, Jolantai Simaitienei, Virginijai Ruzgienei ir Rolandui Vizgaudžiui paruošus mokinius koncertui.