KARANTINAS – NE KLIŪTIS TOBULĖJIMUI!

Tai įrodė 3 mūsų mokyklos moksleiviai, sėkmingai sudalyvavę I-ajame Respublikiniame jaunųjų muzikantų konkurse ,,MUZIKA @”, kuris buvo vykdomas nuotoliniu asinchroniniu būdu. Konkursui buvo pateikti net 546 video pasirodymai. Juos vertino autoritetinga komisija, kurios pirmininkė buvo LMTA fortepijono katedros profesorė, Lietuvos nacionalinės premijos laureatė Rūta Richterė. Nors konkursas respublikinis, vertinimo komisijos darbe dalyvavo ir profesorius iš Latvijos Spodris Kacans. Konkurse galima buvo dalyvavauti ir solistams, ir įvairios sudėties ansambliams  4 pogrupiuose: polifonija, stambi forma, pjesė, etiudas. Aišku, daugiausia dalyvių sulaukė pjesės pogrupis.

    Įdomus faktas tas, kad konkurso Grand Prix ir 1 vietų laimėtojai rudenį bus kviečiami įrašyti šio konkurso kompaktinį diską.
   Tad, kas tie drąsuoliai, nepabūgę karantino iššūkių?
   Tai MARK RUBCOV ( fortepijonas) 6kl. – mokyt. Jelena Jaskovec ir
     NOJUS BRUZDEILINAS (klarnetas) 4kl. – mokyt. Jonas Kučinskis.
     UGNĖ GRIKPĖDYTĖ (fortepijonas) 2 kl. – mokyt. Tamara Žagarienė
     MARK  dalyvavo  polifonijos ir pjesės pogrupiuose. Abiejuose laimėjo 1 vietas, polifonijos pogrupyje  surinko maximum savo grupės balų!
    NOJUS dalyvavo net trijuose pogrupiuose: etiudo, pjesės ir stambios formos. Visur laimėjo 2 vietas. Jam talkino koncertmeisterė  V. Kučinskienė.
   UGNĖ dalyvavo pjesės pogrupyje ir tapo 3 vietos laureate.
    Sveikiname vaikinus ir jų mokytojus!