“Interpretacinis atlikėjo kūrybiškumas. Pedagogas ir mokinys Švedų švietimo sistemos kontekste”.

Mokykloje viešnia iš Švedijos: „Mokslo sistema paremta tolerancija“

Spalio 26 d. Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje vykęs tarptautinis pianistų seminaras „Interpretacinis atlikėjo kūrybiškumas. Pedagogas ir mokinys Švedijos švietimo sistemos kontekste“ sulaukė nemažo visos Klaipėdos zonos pianistų susidomėjimo. Jo buvo laukiama su ypatingu smalsumu, nes seminaro lektorė – Stokholmo (Švedija) Tyreso kultūros mokyklos mokytoja Kristina Michalkevič. Kristina – mokykloje ypatingas ir laukiamas svečias. Ji – buvusi mokyklos mokinė, baigusi mokytojos ekspertės Rasos Baranauskienės fortepijono klasę. Todėl susitikimas buvo šiltas ir žadino abipusiai malonius jausmus tiek mokytojams, tiek ir pačiai Kristinai. Kristina mokėsi ir baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, o Malmo (Švedija) Aukštojoje muzikos akademijoje baigė magistratūrą.

Šį seminarą organizavo mokyklos mokytoja Gaivilė Simaitytė. Gaivilę ir Kristiną sieja ne tik graži asmeninė, bet ir kūrybinė draugystė. Šią vasarą Gaivilė svečiavosi Švedijoje, kur abi pianistės surengė solinį dueto koncertą Stokholme.  Tada buvo sutarta, kad rudenį Kristina dalyvaus mokykloje seminare kaip lektorė – ves meistriškumo pamokas, o taip pat nušvies Švedijos švietimo sistemos ypatumus. Visiems labiausiai kėlė susidomėjimą mokymo sistema Švedijos muzikos mokyklose: pedagogo ir mokinio santykis pamokoje, muzikos pamokos struktūra, vertybių skalė siekiant įsidarbinti muzikos mokykloje ir daugelis aktualių klausimų, kurie domino seminaro klausytojus. Klausimų buvo daug, tad atsakyti į visus pritrūko laiko. Tačiau aktualiausius viešnia pasistengė nušviesti kaip galint plačiau ir išsamiau.

Švedų mokslo sistema paremta tolerancija. Taip pat jai būdingas tarptautiškumas – vienoje įstaigoje apsijungia net 250 kultūrų ir visiems sudaromos lygios galimybės. Labiausiai vertinamas ir skatinamas individualumo pasireiškimas. Mokoma lanksčiai dalyvauti diskusijoje. Vertinamas jaunas pedagogas. Švedai mano, kad be jaunimo nebus ateities. Pedagogams suteikiama psichologinė pagalba – organizuojami psichologiniai kursai. Tarp kolegų išlaikyti lygybės, bendradarbiavimo, geranoriškumo ir savitarpio pagalbos principai. Priimant į darbą vertinami ne diplomai, bet žmogaus charakteris ir vidinės savybės.

Mokytojus sužavėjo progresyvus švedų požiūris. Skirdami ypatingą dėmesį augančiai kartai, jie jau dabar kuria ir formuoja pažangios šalies šviesią ateitį.

Dalindamasi savo gerąja patirtimi meistriškumo pamokose mokytoja Kristina Michalkevič davė  profesionalių patarimų ir negailėjo pagyrimų mokiniams siekiantiems patobulinti kūrinių atlikimo meistriškumą.

Meistriškumo pamokoms savo mokinius paruošė mokytojai: Rasa Baranauskienė, Tamara Žagarienė, Vilija Revutienė, Danguolė Čepliauskienė, Gaivilė Simaitytė, Alina Samuolienė, Jolanta Banaitienė. Taip pat kitų muzikos mokyklų mokytojai: Virginija Dubinskienė ir Loreta Vainorienė (Klaipėdos Juozo Karoso), Liuda Kašėtienė (Šilutė), Petras Katauskis (Gargždai), Rita Pukelytė – Retkienė (Kretinga), Inesa Tiškienė (Palanga).

Daug naujo ir įdomaus papasakojo ir pasidalino patirtimi viešnia iš Švedijos. Linkėdami geros kūrybinės kloties seminaro klausytojai dėkojo lektorei Kristinai Michalkevič ir kvietė ją ateityje dar apsilankyti mokykloje.

Genovaitė Juškevičienė

Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja