I. Kanto bibliotekoje Klasikinės muzikos koncertas “Rudens melodijos”

Spalio 16d. I. Kanto bibliotekoje vyko Klasikinės muzikos koncertas “Rudens melodijos”, dalyvavo mūsų jaunieji pianistai: Guoda Gulbė, Sofija Vidmantaitė, Arnoldas Lygnugaris, Izidė Marcinkutė – mokyt. Rasa Baranauskienė, Jūra Gulbė (fleita) – mokyt. Renata Kleibienė, Liepa Astrauskaitė, Arnas Toliušis – mokyt. Edita Ambrozaitienė. Mūsų koncertą papuošė Loreta Liutkutė skaitydama poeziją.