GRAND PRIX V respublikinis Kazimiero Biliūno tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis

GRAND PRIX V respublikinio Kazimiero Biliūno tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų festivaliyje – konkurse pelnė kanklininkių ansamblis „BANGUŽĖS“: Agnė Ašmontaitė, Monika Agejevaitė ir Martyna Lidžiūtė, mokytoja Loreta Tumanovienė.

Ansamblis taip pat pelnė Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ nominaciją ir prizą – Už originaliausią kūrinio interpretaciją.

I laipsnio diplomą pelnė birbynininkų ansamblis: Tadd Ilgas, Arnas Vaitkus, Vilius Kapočius ir David Ilgas – mokytojas Anatolijus Tumanovas.

III laipsnio diplomą pelnė tautinių instrumentų ansamblis „SUBATĖLĖ“ – vadovai Loreta Tumanovienė ir Anatolijus Tumanovas.

PADĖKOS raštus pelnė:

kanklininkių ansamblis „SUBATĖLĖ“: Inga Stravinskaitė, Audrė Latakaitė, Martyna Jaubaitytė, Augustė Vainaitė, Laura Kontrimaitė ir Inga Sabutytė – mokytoja Loreta Tumanovienė ir

kanklininkių ansamblis „AUDRA“: Ugnė Gedminaitė, Greta Katkauskaitė, Kristė Blažiūnaitė ir Rugilė Kurmelytė – mokytoja Jurgita Kaubrienė.