DRAUGYSTĖS koncertas, įvykęs š.m. BALANDŽIO 13D.

DRAUGYSTĖS koncertas, įvykęs š.m. BALANDŽIO 13D.

DALYVIAI- Jeronimo Kačinsko ir Juozo Karoso mokytojų. metodininkių Rūtos Gedminienės ir Danutės Pronskienės mokiniai.