Menu Close

Dalyvavome Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje!

2022 m. birželio 12 dieną Klaipėdoje nuaidėjo Lietuvos vakarų krašto dainų šventė, skirta Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventės 95-mečiui ir kompozitoriaus Stasio Šimkaus 135-osoms gimimo metinėms. Dainų šventėje dalyvavo gausus būrys mūsų mokyklos mokinių: Berniukų ir jaunuolių choras “Gintarėlis” (vadovas Tomas Ambrozaitis, chormeisteriai Marius Lingvenis, Goda Čaraitė, Žydrė Sinkevičiūtė, Petras Mikutis, koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė), “Gintarėlio” Jaunučių choras (vadovės Asta Kontautienė, Regina Vindžigalskienė, koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė), Jaunučių choras (vadovės Vilija Posėčnienė, Goda Čaraitė, koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė), Šokio ugdymo VI klasės mergaičių grupė (vadovės Loreta Damijonaitytė, Eglė Baltrukienė), tradicinių kanklių ansambliai (vadovės Daiva Bėkšienė, Linita Dubrienė, Vida Gaidamavičienė, Viktorija Narmontė), tautinių instrumentų ansamblis “Subatėlė” ir liaudies instrumentų orkestras (vadovai Loreta Tumanovienė ir Anatolijus Tumanovas).
Šventėje chorams dirigavo mūsų mokyklos mokytojai Asta Kontautienė ir Tomas Ambrozaitis.