Menu Close

Dalyvavome Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje

2023 m. birželio 11 dieną Klaipėdoje nuaidėjo Lietuvos vakarų krašto dainų šventė, skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui. Dainų šventėje dalyvavo gausus būrys mūsų mokyklos mokinių: Berniukų ir jaunuolių choras “Gintarėlis” (vadovas Tomas Ambrozaitis, chormeisteriai Marius Lingvenis, Goda Šimkienė, Žydrė Sinkevičiūtė, Petras Mikutis, koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė), “Gintarėlio” Jaunučių choras (vadovės Asta Kontautienė, Regina Vindžigalskienė, koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė), Jaunučių ir Jaunių chorai (vadovės Vilija Posėčnienė, Goda Šimkienė, koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė), šokių kolektyvas “Subatėlė” (vadovės Loreta Damijonaitytė, Eglė Baltriukienė, koncertmeisteriai Alfonsas Kėža, Dalia Balsienė, Loreta Dromantaitė), tradicinių kanklių ansambliai (vadovės Daiva Bėkšienė, Linita Dubrienė, Vida Gaidamavičienė, Viktorija Narmontė, Loreta Tumanovienė), skudučių ansamblis (vadovė Airida Burkauskienė), kanklių ansambliai (vadovės Loreta Tumanovienė, Viktorija Narmontė), tautinių instrumentų ansamblis “Subatėlė” ir liaudies instrumentų orkestras (vadovai Loreta Tumanovienė ir Anatolijus Tumanovas).
Šventėje dalyvavo ne tik mokyklos kolektyvai, bet ir mokytojai: chorams dirigavo Regina Vindžigalskienė ir Tomas Ambrozaitis, koncertmeisterė – Justė Šilaitė, Loreta Damijonaitytė ir Eglė Baltriukienė buvo šokio “Sėjau rūtą” aikštės baletmeisterės.