Berniukų choro “Gintarėlis” koncertas “Po angelo sparnu”