Adventinis konertas Debreceno bendruomenės namuose

Koncerte dalyvavo Styginių orkestras vadovė G. Stonytė, pianistas A. Toliušis 7kl., birbynininkas M. Valeika 7kl., mokytojai E. Ambrozaitienė ir A. Tumanovas.