3klasės koncertas “Draugaukime”

“Draugai – tai dovana!”
Šiltas ir nuoširdus 3kl koncertas “Draugaukime”, pripildytas ne tik įvairių žanrų ansamblinės muzikos, bet ir prasmingų žodžių, kurie privertė susimąstyti.
Koncertą organizavo ir vedė mokytojos Jolanta Banaitienė ir Tamara Žagarienė.