2kl. fortepijono specialybės mokinų koncertas “Rudens spalvos”

Mažas, bet jaukus antros klasės pianistų koncertas – perklausa “Rudens spalvos”. Šį kartą be žiūrovų, su tyliais plojimais, bet pakilia, koncertine nuotaika. Koncertą vedė kuruojanti mokytoja Laura Kiesienė.