2018 m. vasario 28 d. vyko I-asis etiudo konkursas “Varžytuvės”

SVEIKINAME!!!
I- ojo etiudo konkurso “Varžytuvės” Laureatus ir Diplomantus ir juos ruošusius mokytojus!
Dėkojame komisijos nariams, jauniesiems pianistams Petrui Lučkai, Nojui Tverijonui, Arnui Toliušiui, Izidei Marcinkutei, Valdemarui Suslavičiui, Livei Sun, Dominykai Paslavskajai, Ugnei Lamsaitytei. Jūs buvot nuostabūs!
Ir mokytojoms – iniciatorėms ir organizatorėms Laura Kiesienė, Jolanta Banaitienei, Edita Ambrozaitienei

https://www.facebook.com/Klaipedoskacinskomuzikosmokykla/photos/pcb.1812786395419933/1812785565420016/?type=3&theater