2018 m. rugsėjo 8 d. Plungės dvare vyko Tarptautinis M.Oginskio festivalis. Nikita Smirnov (smuikas, 7kl.) mokytoja Virginija Visockienė.

Tarptautiniame M. Oginskio festivalyje su jungtiniu orkestru solo J. Masenet “Meditaciją” atliko Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos 7-os klasės mokinys Nikita Smirnov (mokytoja Virginija Visockienė). Gausiam orkestrui, kurio sudėtyje griežė virš šimto jaunųjų muzikantų dirigavo maestro Tomas Ambrozaitis. Salė ošė nuo gausių aplodismentų, o Nikita net kelis kartus lipo į sceną nusilenkti bei padėkoti publikai…