2018 m. Lapkričio 15 d. Festivalis „Laisvalaikio muzika“

Kaune Nacionaliniame M. K. ČIURLIONIO muziejuje vyko festivalis „Laisvalaikio muzika“. Koncerte dalyvavo papildomo instrumento-fortepijono mokiniai Evaldas Kaupas, mokyt. Vanda Šarkuvienė; Skirmantė Dambrauskaitė, mokyt. Laura Kiesienė, Vilius Vaitkevičius ir Pijus Jonas Urbutis, mokyt. Edita Ambrozaitienė.