Kompozitoriaus Prano Škimelio dainų rinkinio pristatymas.

2018 m. gruodžio 8 d. Debreceno bendruomenės namuose vyko kompozitoriaus Prano Škimelio dainų rinkinio pristatymas.Koncerte dalyvavo birbynininkų ansamblis ir mokytojas Anatolijus Tumanovas, styginių orkestras vadovė Genutė Stonytė.