2018 m. gegužės 6 d. Klaipėdos Naujojoje Apaštalų bažnyčioje vyko meninio tęstinio projekto ,,Muzika visiems“ koncertas ,,Laiškas Mamai”.

Koncerto  dalyviai – mokytojų: L. Tumanovienės,  A. Tumanovo, V. Senkutės, A. Gaubienės, L. Kačegavičienės, N. Andrijanovos  mokiniai.  Projekto kuratorė ir koncerto organizatorė N. Andrijanova.
Kelios akimirkos iš koncerto, kuriame puikiai pasirodė  mokyklos moksleiviai!