2017 m. vasario 17 d. mokykloje vyko metodinė diena ,,Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“

Pranešimų temos ir pranešėjai:

„Taisyklingo rankų nustatymo svarba meniškai  ugdant jaunąjį smuikininką.
Specialiųjų pratimų taikymas“-  Asta Šidlauskaitė, Klaipėdos Jeronimo
Kačinsko muzikos mokyklos  vyr. mokytoja
,,Daugiabalsumo raida chorinėje muzikoje. Daugiabalsumo muzikos ypatumai“ –
Dalia Šiaučiukėnienė, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos vyr. mokytoja
„Koncertmeisterio darbo ypatumai pedagoginėje veikloje“ – Laura Kiesienė,
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos vyr. mokytoja
„I-IV pozicijų jungimas griežiant pradinėse klasėse“- Vilma Senkutė,
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos vyr. mokytoja
,,Geros pamokos receptai“ –  Nijolė Usevičienė,
Gargždų muzikos mokyklos mokytoja ekspertė
,,Bendražmogiškųjų vertybių ugdymo svarba ir teigiama įtaka meniniam
kūrybingumui“ – Genovaitė Juškevičienė,  Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos
mokyklos mokytoja metodininkė
,,Kontrasto ir varianto principų naudojimas lavinant muzikinę klausą“ –   Nadežda Dambrauskienė,
nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja metodininkė, Vilniaus ,,Lyros“ muzikos
mokyklos mokytoja metodininkė
,,Užduotys pradedantiesiems: „Į muziką be rūpesčių‘‘ -Jelena Augaitienė, Vilniaus
Balio Dvariono dešimtmetės muziko mokyklos mokytoja metodininkė
,,Išmaniosios lentos naudojimas solfedžio pamokoje“ – Marius Lingvenis,
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos vyr. mokytojas