2017 m. lapkričio 13 d. mokytoja G. Vaisman vedė atvirą – integruotą pamoką.

Integruota muzikos istorijos – lietuvių liaudies instrumentų pamoka “Lietuvių liaudies muzikos instrumentai”. Mokytoja G. Vaisman pasitelkusi mokytojų Loretos ir Anatolijaus Tumanovų komandą, suorganizavo atvirą pamoką.