2017 m. kovo 28 d. Kaliningrado filharmonijoje vyko festivalis “Muzikinis pavasaris 2017” koncerte.

Su dideliu džiaugsmu pristatome mūsų smuikininko Nikitos Smirnovo dalyvavimą Kaliningrado filharmonijos festivalio “Muzikinis pavasaris 2017” koncerte. Nuotraukose Mokytoja Virginija Visockienė, Nikita Smirnov ir Lietuvos generalinis konsulas Kaliningrade Olegas Skinderskis. Ir mokytoja Virginija Visockienė, Nikita Smirnov ir Kaliningrado filarmonijos Kamerinio orkestro dirigentas ir vadovas Aleksandr Andrejev.
S V E I K I N A M E !!!