2017 m. gegužės 2 d. 17 val. Koncertas „Graži mūsų šeimynėlė šiandien susirinko“

Koncertas tampa gražia tradicija, kuri kartojasi jau kelinti metai. Mokytoja Virginija Vosockienė kas metai suburia mūsų vaikus kartu su tėveliais, seneliais, broliais ir seserimis kartu muzikuoti. Koncertas tampa gražia šeimos vakarone…