2017 m. balandžio 27 d. vyko metodinė – praktinė konferencija “Fortepijoninė mozaika” Šilutėje

ŠILUTĖS MENO MOKYKLOJE FORTEPIJONO MOKYTOJŲ RAJONINĖJE  METODINĖJE-PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE

Tamara Žagarienė, mokytoja ekspertė skaitė pranešimą:

  • Pianistinio aparato formavimas naudojant laisvinimo pratimus bei jų svarba ugdant jaunuosius pianistu.

Renata Pocė, vyr. mokytoja skaitė pranešimą:

  • Šiuolaikinių amerikiečių šokių raida ir atlikimo ypatumai. Fortepijoninių ansamblių natų rinkinio “Šiuolaikiniai amerikiečių šokiai” pristatymą.

Vilija Revutienė, mokytoja ekspertė skaitė pranešimą:

  • W. A. Mozarto sonatų ir koncertų fortepijonui stilistika ir atlikimo specifika