Visa mokymo informacija – jau TAMO dienyne!

Norime informuoti, kad visas užduotis ir informaciją jau rasite TAMO dienyne.

 

Solfedžio, muzikos istorijos pamokos vyksta virtualiu būdu per ZOOM platformą. Nuorodas prisijungti į pamokas rasite TAMO dienyne.

Kilus neaiškumams pirmiausia kreipkitės į savo specialybės mokytoją.

Individualių (specialybės instrumento) dalykų mokytojai su mokiniais dirba individualiai sutartomis priemonėmis.
Tai gali būti FB Messenger, Viber, Skype, Zoom ar kitos priemonės.