Menu Close

Direktorės Jolitos Šlajienės 2022 m. veiklos ataskaita

Skelbiama ir muzikos mokyklos bendruomenei bei mokyklos tarybai  pateikiama svarstyti Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos direktorės Jolitos Šlajienės 2022 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo muzikos mokyklos interneto svetainėje, mokyklos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo mokyklos tarybos pirmininkei Žydrei Sinkevičiūtei el. paštu szydre@gmail.com. Mokyklos taryba, įvertinusi mokyklos direktorės 2022 metų veiklos ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, iki vasario 6 d. priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.

Direktorės Jolitos Šlajienės 2022 m. veiklos ataskaita viešiesiems svarstymams:

2022 m. J. Šlajienės veiklos ataskaita svarstymu