VEIKLOS PLANAS NUOTOLINIO DARBO METU

                    PATVIRTINTA  
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko
muzikos mokyklos direktoriaus
2020 m. kovo 26  d. įsakymu Nr. V-20
KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS
VEIKLOS PLANAS NUOTOLINIO DARBO METU

Vadovaujantis Lietuvos vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės rekomendacijomis, Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojai yra pasiruošę nuo šių metų kovo 30 d. (pirmadienis) vykdyti ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

TĖVELIŲ IR MOKINIŲ PRAŠOME aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su specialybės ir kitų disciplinų mokytojais, organizuojančiais nuotolinio ugdymo procesą Jums priimtiniausiomis formomis, priemonėmis ir laiku, taip, kad Jūsų ugdymo turinys ir pažangumas nenukentėtų.

Siekdami, kad ugdymo procesas būtų nuoseklus ir nesukeltų sumaišties, jį vykdysime pagal pamokų tvarkaraštį, kuriuo dirbome iki kovo 13 d. (arba su mokytoju sutartu Jums patogiu laiku).

Mokyklos administracija kiekvieną darbo dieną 10 val. organizuos vaizdo konferencijas, komunikuos tarpusavyje sukurtose Facebook/Messenger  grupėse, el. paštu. Kiekvieną savaitę pagal poreikį organizuos vaizdo konferencijas (Zoom platformoje/Messenger) su metodinių grupių pirmininkais ir mokytojais, operatyviai konsultuos ir spręs iškilusius klausimus.  Mokytojai elektroniniu paštu, kitomis komunikacinėmis priemonėmis  teiks ataskaitas, vaizdo ir garso įrašus, nuotraukas, rašomas pastabas mokiniams ir kt.

Pareigos Vardas, pavardė Veikla nuotolinio darbo metu Telefonas Elektroninis paštas
Direktorė Jolita Šlajienė Mokyklos veiklos nuotoliniu būdu organizavimas ir koordinavimas 8 606 12309 kmmrastine@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Kaubrienė Programų nuotoliniu būdu vykdymo koordinatorius 8 657 30353 kmmrastine@gmail.com
Ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja Žydrė Sinkevičiūtė Programų nuotoliniu būdu vykdymo koordinatorius 8 46 97074 kmmrastine@gmail.com
Mokytojas Marius Lingvenis IKT koordinatorius malingvenis@gmail.com

 

INDIVIDUALIŲ (PAGRINDINIO INSTRUMENTO IR PAPILDOMO INSTRUMETNO) disciplinų nuotolinio ugdymo procesą ir tinkamiausią formą mokytojas aptaria su tėveliais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

 • Nuotolinį ugdymo procesą mokytojai pasirenka jiems tinkamiausiomis pasirinktomis priemonėmis: video medžiagos siuntimas, Messenger, Viber, Skype programos arba el. paštas.
 • Mokytojas užduotį mokiniui nurodo konkrečiai su paaiškinimais, ką reikia įsisavinti ir atlikti, siunčia video ar kt. medžiagą el. paštu ar kitomis komunikavimo programomis.
 • Grįžtamasis ryšys – užduočių atlikimas, aptarimas, įvertinimas pasirinkus komunikavimo priemones: telefoniniai pokalbiai, Viber, Messenger, Skype, WhatsApp programėlės, el. paštas.

GRUPINIŲ UŽSIĖMIMŲ (SOLFEDŽIO, MUZIKOS ISTORIJOS) nuotolinio ugdymo planas ir užduotys bus patalpintos Mokyklos internetinėje svetainėje, ir vykdomas nuo šių metų kovo 30 dienos (pirmadienis).

 • Disciplinų nuotolinio ugdymo turinys ir planas bus patalpintas mokyklos interneto puslapyje,

Mokyklos interneto svetainėje  kiekvieną savaitę pagal klases bus patalpintos minėtų disciplinų kiekvienos pamokos temos (temos pavadinimas, pamokos turinys). Kiekvienos pamokos pabaigoje bus pateiktos užduotys.

 • Kas 2-3 pamokas mokinys turės atlikti užduotis  – grįžtamasis ryšys. Užduotys būtų: internetinis klausimynas iš praeitų dviejų-trijų paskutinių temų, testas, projektinis darbas (projekto šabloną, formą, įgyvendinimo etapus, galimus informacijos šaltinius pateiks mokytojas), arba garso, vaizdo įrašas (atliekamas turimomis priemonėmis).
 • Grįžtamojo ryšio įgyvendinimas, bei mokinio – mokytojo komunikavimo ir užduočių (projektų pateikimo) keitimosi priemonės – mokyklos tinklalapis, el. paštas, Messenger, Viber, WhatsApp programėlės, telefonas.

CHORO, ŠOKIO, ORKESTRO GRUPIŲ individualus mokytojo ir kiekvieno mokinio (kartu su tėveliais) darbas vykdomas pasitelkus „Facebook“ (Messenger), Skype, YouTube programas arba el. paštą.

 • Mokytojas1-3 kartus per savaitę (priklausomai nuo pamokų skaičiaus) pateikia pamokos turinio medžiagą.
 • Kiekvienos naujos pamokos santraukoje bus pateikti esminiai dalykai, ką turės įsisavinti mokinys iš pateiktos medžiagos.
 • Įvykdytą užduotį tėveliai nufilmuoja ir atsiunčia mokytojui įvertinti.
 • Grįžtamojo ryšio įgyvendinimas bei mokinio – mokytojo komunikavimo ir užduočių (pateikimo) keitimosi priemonė – el. paštu, video konferencijos (Skype ir kt.).

Organizuojant nuotolinio ugdymo procesą svarbu turėti:

 • Interneto ryšį.
 • Išmanųjį mobilų telefoną, kompiuterį  ar planšetę.
 • Susikurtą el. paštą (pageidautina Google platformoje).

Nuotolinis ugdymo procesas bus organizuojamas naudojantis internetiniu ryšiu per minėtuose įrenginiuose įdiegtas internetinio socialinio komunikavimo programas: Viber, WhatsApp, Messenger, Google Duo, Zoom, Skype ir /ar el. paštu.

Būkite atsakingi, imkitės atsargumo priemonių ir vykdykite visas karantino instrukcijas. Apsaugokite save ir savo artimuosius, laikykitės izoliavimo taisyklių.

Dėl pateiktų užduočių galite konsultuotis su dalyko mokytojais:

Dalykas Mokytojo vardas, pavardė Telefonas Elektroninis paštas
SOLFEDŽIO Jelena Kazanceva, pavaduoja mokytoja Vilija Posečnienė 8 614 53803 užduotis siųsti: vilija.posecniene@gmail.com

 

SOLFEDŽIO Andrijanova Natalja 8 618 57780 kmmandrijanova@gmail.com
SOLFEDŽIO IR MUZIKOS ISTORIJA Sonata Dragūnienė 8 614 53520 mokytojasonatadrag@gmail.com
SOLFEDŽIO IR MUZIKOS ISTORIJA Daina Šalvė 8 670 09789 mokytojadaina.salve@gmail.com
SOLFEDŽIO IR MUZIKOS ISTORIJA Lilija Baranskaitė 8 653 88416 lilija.bar.kmm@gmail.com
SOLFEDŽIO IR MUZIKOS ISTORIJA Daiva Tuzikienė 8 650 79531 solfedzio.daiva.kacinsko@gmail.com
SOLFEDŽIO IR MUZIKOS ISTORIJA Vilija Posečnienė 8 682 86639 vilija.posecniene@gmail.com
MUZIKOS ISTORIJA Genia Vaisman 8 686 91004 eug.vaisman@gmail.com
MUZIKOS ISTORIJA Rūta Lukauskienė 8 670 25755 lukauskieneru@gmail.com
JAUNUČIŲ CHORAS Dalia Šiaučiukėnienė

Vilija Posėčnienė

8 601 91581

8 682 86639

vysniadalia@gmail.com

vilija.posecniene@gmail.com

SOLFEDŽIO IR JAUNIŲ CHORAS Edita Letukė 8 606 01682 editamia@gmail.com
STYGINIŲ ORKESTRAS Genovaitė Stonytė 8 695 82951 stonyte.genovaite@gmail.com
PUČIAMŲJŲ ORKESTRAS Alfredas Buika 8 674 31946 buika.alfredas@gmail.com
ANKSTYVASIS UGDYMAS IR ŠOKIS Dovilė Budrikienė 8 685 30905 dovilerabasauskaite809@gmail.com
ŠOKIS Loreta Damijonaitytė 8 618 54833 lordami64@gmail.com
ŠOKIS Lina Farhat 8 616 56126 farhatlina@yahoo.com
ŠOKIS Ona Jakiene 8 652 96818 onutejakiene@gmail.com
ŠOKIS Jolanta Norbutaitė 8 611 80843 norbutaite1@gmail.com
ŠOKIS Donata Lubytė 8 6712 7017 d.lubyte@gmail.com
SOLFEDŽIO IR CHORAS „GINTARĖLIS“ Marius Lingvenis 8 676 53425 https://chorasgintarelis.lt/
SOLFEDŽIO ir CHORAS „GINTARĖLIS“ Petras Mikutis 8 650 46810 https://chorasgintarelis.lt/
SOLFEDŽIO IR CHORAS „GINTARĖLIS“ Žydrė Sinkevičiūtė 8 698 05352 https://chorasgintarelis.lt/
SOLFEDŽIO IR CHORAS „GINTARĖLIS“ Asta Kontautienė 8 698 23381 https://chorasgintarelis.lt/
SOLFEDŽIO IR CHORAS „GINTARĖLIS“ Regina Vindžigalskienė 8 687 19191 https://chorasgintarelis.lt/

Direktorė                                                                                           Jolita Šlajienė

SUDERINTA
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos Mokyklos Tarybos nutarimas
2020 m. kovo 25-26, protokolo Nr. 3

Tarybos pirmininkė                                                               Žydrė Sinkevičiūtė