Berniukų choro „Gintarėlis“ koncertas „Po angelo sparnu“